O-POLIGONI*


* - O-POLIGONS = individuāliem orientēšanās treniņiem 24 stundas diennaktī brīvi pieejams apvidus ar stacionāriem kontrolpunktiem.

Domāts cilvēkiem, kas apņemas ievērot dažus vienkāršus principus (PPP):
1. Pašcieņa! (neatstāt aiz sevis atkritumus, nededzināt ugunskurus, necirst kokus utml.)
2. Pašapkalpošanās! (kartes izdrukāšana, nokļūšana līdz starta vietai, attiecības ar citiem cilvēkiem - viss pašu ziņā)
3. Paškontrole! (nedarīt pāri savai veselībai, fiksēt savu rezultātu)

ATZĪMĒŠANĀS: Pieskaroties ar roku pie KP.POLIGONU SARAKSTS:

- KLEISTI - 8 kp - KARTE - M 1:10000; 2014.g